DomůPodmínky používání: web https://licencovanakasina.cz/

V těchto podmínkách používání (dále jen „Podmínky") uvádíme vzájemná práva a povinnosti týkající se používání tohoto Webu a příslušných Uživatelů. Tyto Podmínky můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění uživatelů. Aktualizované Podmínky budou dostupné na tomto Webu a Uživatelům mohou případně chodit i e-mailová oznámení.

1. Definice

1.1. Pojmy uvedené v těchto podmínkách velkými písmeny mají tento význam:

Web: https://licencovanakasina.cz/ a příslušné verze lokalizované do jiných jazyků, které jsou k dispozici na samostatných doménách.

Údaje: informace zadané Uživatelem při používání Webu.

Uživatel: fyzická nebo právnická osoba, která přistupuje k Webu a používá ho, v těchto Podmínkách se označuje také různými formami druhé osoby množného čísla.

Zásady ochrany osobních údajů a Zásady ochrany soukromí: zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí Webu, podrobně popsané v části 3 těchto Podmínek.

Různé formy přivlastňovacího zájmena první osoby množného čísla a různé formy první osoby množného čísla označují provozovatele Webu.

GDPR: obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Zákony o ochraně osobních údajů: veškeré platné zákony týkající se zpracování osobních údajů, včetně směrnice 95/46/ES nebo GDPR, a veškeré vnitrostátní prováděcí zákony nebo předpisy.

Soubor cookie: malý textový soubor, který je při přístupu na Web umístěn do vašeho počítače Webem nebo třetími stranami.

„Sušenkový" zákon EU: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 ve znění z let 2006 a 2009.

2. Obecné podmínky

2.1. Web poskytuje nezávislé informace o online kasinech, online kasinových hrách a další informace týkající se online hazardu. Neposkytuje služby v oblasti hazardních her. Informace uvedené na Webu slouží pouze pro vzdělávací účely a jejich cílem je vzdělávat a informovat uživatele. Web není poskytovatelem právního poradenství.

2.2. Vzhledem k tomu, že se povaha odvětví online hazardních her neustále mění, nedokážeme zaručit, že informace uvedené na Webu budou absolutně přesné. Snažíme se nicméně v co největší možné míře zajistit, aby všechny informace na Webu byly co nejpřesnější, a pokud zjistíme nepřesnosti, budeme informace v co nejkratší době aktualizovat. Upozorňujeme, že v žádném případě neneseme odpovědnost za škody, které vám mohou vzniknout v důsledku informací uvedených na Webu.

2.3. Na Webu se nacházejí odkazy třetích stran, jinak nazývané externí odkazy, a odkazy na online kasina a další společnosti. Za obsah, který se na Webu nachází, neneseme žádnou odpovědnost, proto doporučujeme všem uživatelům Webu, aby si před vstupem na něj důkladně přečetli podmínky používání jednotlivých externích webových stránek.

2.4. Všichni uživatelé, kteří Web používají, automaticky souhlasí s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel se zároveň zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v tomto dokumentu a uvádí, že těmto Podmínkám a Zásadám ochrany osobních údajů dobře porozuměl.

2.5. Souhlasem s dodržováním pravidel Zásad ochrany soukromí Uživatel jako subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou prostřednictvím Webu zpracovávány, vyjadřuje v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů několik dalších souhlasů.Správné fungování Webu by se bez nich totiž neobešlo. Další informace k této problematice obsahuje část 3 těchto Podmínek.

2.6. Uživatelé mladší 18 let nebo mladší, než je věk, od kterého je online hraní v příslušné jurisdikci nezákonné, nemohou Web používat. Uživatel jako fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, starší příslušné věkové hranice, může k Webu přistupovat, ale rozhodně neodpovídáme za to, zda Uživatel může či nemůže online hazardní hry ve své jurisdikci hrát a jaké podmínky musí předtím splnit. Uživatel je dále odpovědný za dodržování všech dalších případných právních požadavků, které se mohou na jeho jurisdikci vztahovat.

2.7. Aby nedocházelo k porušování místních zákonů nebo předpisů souvisejících s online hazardními hrami, vyhrazujeme si právo omezit váš přístup k některým částem Webu nebo k Webu jako celku, a to v souladu s požadavky vaší jurisdikce.

2.8. Snažíme se na Webu nabízet pouze ty nejpřesnější a nejaktuálnější informace, přizpůsobené na míru každému Uživateli v závislosti na příslušné jurisdikci. Vzhledem k rychlé proměnlivosti povahy tohoto odvětví, jakož i velkému počtu různých jurisdikcí, z nichž každá uplatňuje jiné zákony a předpisy, to ale někdy může být velmi náročné. V případě, že na Webu zjistíte případné nepřesnosti nebo najdete nepravdivé informace, obraťte se na nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Velmi si vážíme vaší zpětné vazby.

2.9. Pokud by některá část těchto Podmínek byla v rozporu s právními předpisy platnými na území Uživatele, platnost ostatních částí těchto Podmínek tím nebude nijak dotčena.

2.10. Duševní vlastnictví veškerého originálního obsahu uvedeného na Webu, jako jsou loga, obsah nebo ochranné známky, patří nám. Nepatří nám ale duševní vlastnictví log a ochranných známek webů třetích stran, které se na Webu objevují. Šíření obsahu uvedeného na Webu je povoleno pouze při použití funkčních zpětných odkazů typu do-follow ve formě html tagu <a> nebo po našem schválení. V případě Wikipedia.org jsou při přepublikování obsahu z Webu dostačující zpětné odkazy typu no-follow ve formě html tagu <a>.

2.11. Na Webu lze používat překlady na bázi technologií Google. Společnost Google se zříká jakýchkoli záruk, ať už výslovných, nebo předpokládaných, týkajících se překladů, včetně předpokládaných záruk přesnosti, spolehlivosti, prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel.

3. Zásady ochrany osobních údajů

Vlastník a provozovatel Webu, stejně jako všichni Uživatelé Webu, podléhají těmto Zásadám ochrany osobních údajů platných pro všechny Údaje, které nám obecně buď Uživatel poskytl při používání Webu, nebo které jsme sami shromáždili. Ochrana soukromí a úplné zabezpečení Údajů Uživatelů jsou pro nás nesmírně důležité, a proto zajišťujeme, aby byly všechny Údaje Uživatelů vždy patřičně chráněny a zabezpečeny.

3.1. Rozsah působnosti Zásad ochrany soukromí

Tyto Zásady se omezují na činnosti, které provádíme my a Uživatelů tohoto Webu a nevztahují se na žádné jiné webové stránky, jako jsou například online kasina, která jsou přístupná z Webu prostřednictvím externích odkazů na něm uvedených.

Upozorňujeme, že jsme jediným subjektem, který určuje účel a způsob zpracování vašich údajů, a podle platných Zákonů o ochraně údajů vystupujeme jako „správce údajů".

3.2. Shromažďování údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují veškeré shromažďování Údajů. Shromážděné Údaje uživatele mohou zahrnovat Údaje, jako je operační systém, IP adresa, typ prohlížeče a další.

3.3. Jak shromažďujeme Údaje

Ke shromažďování údajů Uživatele se používá několik kanálů. Údaje jako IP adresa, datum, čas a počet návštěv a další jsou shromažďovány automaticky za účelem zlepšení funkčnosti Webu, zatímco některé Údaje mohou pocházet přímo od Uživatelů, například když nás kontaktujete přímo prostřednictvím e-mailu nebo podobným způsobem.

Ke shromažďování Údajů na základě nastavení vašeho prohlížeče používáme soubory cookie (viz část 3.10.).

3.4. Jak používáme Údaje

Některé z výše uvedených Údajů můžeme potřebovat k zajištění bezproblémového a bezpečného zážitku pro všechny Uživatele Webu. Konkrétně je můžeme potřebovat k vylepšení našich produktů a služeb a existují různé další důvody, které nám umožňují používat vaše Údaje pro naše oprávněné zájmy.

Pokud s tím nesouhlasíte, v určitých situacích máte možnost uplatnit své právo vznést námitku (podrobnější informace o vašich právech, viz část 3.7.). Upozorňujeme, že vaše Údaje nebudou nikdy sdíleny, pronajímány ani prodávány jiným stranám a subjektům.

3.5. Zabezpečení údajů

Přijali jsme několik typů opatření, která zajišťují, že všechny vaše údaje zůstanou vždy v bezpečí a chráněné, včetně jejich ukládání pouze na zabezpečených serverech, omezeného přístupu k údajům tak, aby k nim měl přístup pouze administrátor, a různých dalších opatření, která mají řešit jakékoli podezření na porušení ochrany údajů a aby vaše údaje byly vždy chráněny.

Pokud máte obavy z jakýchkoli potenciálních problémů týkajících se používání vašich údajů, včetně jakéhokoli zneužití nebo neoprávněného přístupu k vašim údajům, doporučujeme vám, abyste využili náš kontaktní formulář a informovali nás o tom.

3.6. Uchovávání údajů

Vaše údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo neumožňuje delší uchovávání, nebo dokud nepožádáte o jejich vymazání z naší databáze.

3.7. Práva uživatele

Pokud jde o Údaje, mají všichni Uživatelé určitá práva:

Právo na přístup: Toto právo vám umožňuje požádat o kopii údajů, které o vás uchováváme, jakož i o jejich změnu nebo úplný výmaz. Důležité nicméně je si uvědomit, že takovou žádost můžeme odmítnout, pokud nám to zákon umožňuje, a v případě, že se tak stane, své rozhodnutí podložíme náležitým vysvětlením.

Právo na opravu: Toto právo vám umožňuje požádat o opravu vašich údajů nebo jejich určitých částí s ohledem na zajištění přesnosti.

Právo na výmaz: Toto právo vám umožňuje požádat o vymazání vašich údajů nebo jejich určitých částí z naší databáze.

Právo omezit naše používání vašich údajů: Toto právo vám umožňuje omezit naše používání vašich údajů, ať už zcela, nebo částečně.

Právo na přenositelnost údajů: Toto právo vám umožňuje požadovat přemístění, duplikaci nebo přenos vašich údajů.

Právo vznést námitku: Toto právo vám umožňuje vznést námitku proti způsobu, jakým vaše údaje používáme.

V případě, že budou Uživatelé chtít využít některého z výše uvedených práv, doporučujeme jim, aby se na nás obrátili prostřednictvím kontaktního formuláře.

Pokud by některý Uživatel považoval náš způsob vyřízení své stížnosti za nedostatečný, má možnost obrátit se na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů, který mu pomůže tento problém vyřešit.

Důležitost přesnosti údajů nelze přeceňovat a důrazně vyzýváme všechny Uživatele Webu, aby nás informovali o jakýchkoli změnách týkajících se jejich osobních údajů.

3.8. Externí odkazy

Na Webu lze nalézt externí odkazy na jiné webové stránky, které byly důkladně zkontrolovány a prověřeny. Neneseme však žádnou odpovědnost za obsah, který je na nich zveřejněn, a tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na vaše používání těchto webových stránek. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste si na těchto webových stránkách třetích stran nejdříve podrobně prošli Zásady ochrany osobních údajů, než se je rozhodnete použít.

3.9. Změny kontroly a vlastnictví podniku

V případě prodeje nebo převodu kontroly nad celým Webem nebo jeho částí na třetí stranu mohou být příslušné Údaje Uživatele převedeny na nového vlastníka, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů smí používat ke stejným účelům jako my. Pokud tato situace nastane, přijmeme vhodná opatření k zajištění ochrany vašeho soukromí.

3.10. Soubory cookie

V zájmu zlepšení vaší zkušenosti s Webem mohou být na vašem počítači umístěny a zpřístupněny pečlivě vybrané soubory cookie, přičemž byla přijata opatření, která plně chrání a respektují vaše soukromí.

Tento Web používá soubory cookie v souladu se zákonem EU o souborech cookie. Tyto soubory cookie lze povolit nebo zakázat v nastavení vašeho internetového prohlížeče, a přestože je většina prohlížečů přijímá, můžete své preference vždy spravovat prostřednictvím nastavení.

Odstranění souborů cookie může ovlivnit váš zážitek z používání Webu, ale můžete tak učinit kdykoli.

3.11. Obecné

Vyhrazujeme si právo převést jakákoli naše práva podle těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud se domníváme, že to nebude mít negativní dopad na žádná vaše práva. Je zakázáno převádět jakákoli vaše práva podle těchto Zásad ochrany osobních údajů na jinou osobu.

Ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo jejich částí, která budou příslušným orgánem, např. soudem, shledána neplatnými, nevymahatelnými nebo jakýmkoli způsobem nezákonnými, budou odpovídajícím způsobem vymazána. Pokud však tato situace nastane, platnost ostatních ustanovení nebo jejich částí tím nebude dotčena.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

null